مشخصات محصولات
طول366 سانتیمتر
عرض183 سانتیمتر
ضخامت16 میلیمتر
کد رنگ352
فینیشبراق